Skip to main content

Cztery Łapy — Ubezpieczenie psów i kotów

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., znany również jako PZU, to największa i jedna z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce.PZU jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń. Firma ma znaczący udział w rynku ubezpieczeń na życie i nie na życie. W ciągu swojej historii PZU zdobyło zaufanie wielu klientów w Polsce i za granicą. PZU nieustannie rozwija swoje produkty i usługi, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i nowych trendów na rynku ubezpieczeniowym. PZU aktywnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne. Firma wspiera różnorodne projekty związane z edukacją, kulturą, sportem i ochroną zdrowia.

Cztery Łapy — Ubezpieczenie psów i kotów

Dotychczas osoby, które kupowały ubezpieczenie OC dla siebie lub wybierały OC w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania lub domu, mogły liczyć na uwzględnienie zwierząt domowych w zakresie ochrony polisy. Zazwyczaj takie ubezpieczenie pokrywało jedynie koszty związane z uszkodzeniem mienia przez nieposłusznego pupila.

PZU wprowadziło nowy produkt ubezpieczeniowy skierowany wyłącznie do właścicieli psów, które posiadają weterynaryjne zaświadczenie o stanie zdrowia. Polisa jest dostępna dla psów zdrowych w wieku od 6 miesięcy do 6 lat. Dla zwierząt starszych niż 10 lat można jedynie przedłużyć istniejące już ubezpieczenie.

Zakres ubezpieczenia "Cztery Łapy"

Ubezpieczenie psów w PZU obejmuje standardowe sytuacje objęte polisą OC, ale również dodatkowe zdarzenia, takie jak:

  • zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu psa (około 10% wartości ubezpieczenia),
  • wypłata 5% sumy ubezpieczenia na pokrycie kosztów pochówku zwierzęcia,
  • zwrot kosztów związanych ze śmiercią psa lub koniecznością jego uśpienia (około 5% sumy ubezpieczenia).

Ubezpieczenie psów w pzu