mySafety - Ubezpieczenie psa

Ubezpiecz swojego pupila!

Wybierz optymalną opcję ubezpieczenia


Gwarantujemy 100% prywatności, żadnych danych przesłanych w formularzu, nie udostępniamy podmiotom trzecim, zgodnie z polityką prywatności.

Dane firmy

Adres

Skwer Wyszyńskiego 5
01-015 Warszawa

Kontakt

Infolinia: 800 800 110

Tel. 22 539 49 00

 

Oferta

Firma mySafety oferuje kompleksowe ubezpieczenie zwierząt w specjalnej, rozszerzonej formule.

Zakup ubezpieczenia "Chroń swojego Pupila"
to 1% jego kwoty przekazany na utrzymanie schroniska.

W ramach ubezpieczenia psa mySafety pokrywa koszty opieki nad zwierzęciem oraz ewentualnego leczenia weterynaryjnego. Dodatkowo zapewnia wypłatę odszkodowania na wypadek konieczności uśpienia zwierzęcia.

Ubezpieczenie Psa - mySafety

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności:

 • Koszty leczenia weterynaryjnego i transportu psa w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:
  1. koszty transportu do kliniki lub ambulatorium
  2. koszty uśpienia psa
  3. świadczenie z tytułu śmierci psa
 • Assistance, w tym:
  1. całodobowy dyżur Centrum Pomocy
  2. informację o warunkach podróży z psem
  3. informację o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty
  4. organizację opieki na czas podróży Ubezpieczonego
 • OC: pokrywa szkody wyrządzone przez psa.

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach cenowych dostosowanych do rasy psa oraz potrzeb opiekuna.

Co zyskasz dzięki ubezpieczeniu psa w mySafety?

Dzięki ubezpieczeniu twój pupil zyskuje tożsamość i w wypadku zniknięcia szansę na odzyskanie zwierzęcia w ciągu kilku godzin. Ubezpieczenie zapewnia anonimowość właściciela psa (znalazca zwierzęcia nie kontaktuje się z właścicielem psa) i wypłaca znalazcy nagrodę. Dzięki ubezpieczeniu nie będziesz musiał martwić się o koszty leczenia psa, pokrywa ono koszt opieki weterynaryjnej nad psem (odzyskasz koszty potencjalnego leczenia).

Zakres działalności

ubezpieczenie zdrowotne psów, ubezpieczenie dla psa, ubezpieczenia zwierząt domowych, ubezpieczyciel zwierząt, polisa dla psa

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy ubezpieczeniem objęte jest cesarskie cięcie?

Tak, jednak tylko w przypadku wystąpienia powikłań podczas porodu,ciąży, zagrażającym życiu psa lub kota.

2. Czy są ograniczenia wiekowe psa lub kota wykluczające go z ubezpieczenia?

Tak, zgodnie z OWU ubezpieczeniem mogą być objęte zdrowe psy i koty w wieku od 4 miesięcy do 7 lat.

3. Czy ubezpieczenie będzie aktywne po ukończeniu 7 roku życia mojego psa / kota?

Tak, umowa zawarta przed ukończeniem 7 roku życia psa/kota jest aktywna pomimo ukończenia wieku maksymalnego, po którym nowej umowy zawrzeć nie można. Należy również pamiętać, że odpowiedzialność (umowa) kończy się :

4. Czy ubezpieczeniem jest objęta choroba nowotworowa?

Tak ,o ile wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że koszty leczenia są pokrywane przez pierwsze 4 dni od daty zachorowania / wypadku.

5. Jakie dokumenty należy dostarczyć Ubezpieczycielowi, aby otrzymać refundację kosztów?

Dokumenty konieczne do refundacji:

6. W jakiej kwocie jest franszyza redukcyjna zawarta w OWU?

W odniesieniu do szkód rzeczowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna wynosi 150 PLN, co stanowi kwotę każdorazowo pomniejszającą wysokość wypłacanego odszkodowania.

7. Czy narzucają Państwo konkretną placówkę, do której należy się zgłosić w przypadku nagłego wypadku / zachorowania psa?

Nie, jedynie na wyraźne życzenie Klienta, Ubezpieczyciel może przekazać informacje o adresach placówek weterynaryjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również może zarezerwować wizytę dla pupila.

8. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte zwierzęta wyczynowo uprawiające sport?

Nie, wykluczeniem z ubezpieczenia jest:

9. Czy w przypadku roszczeń pokrzywdzonego na drodze sądowej, wynikłych z winy mojego Psa lub Kota mogę liczyć na Państwa pomoc ?

Tak, Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w okresie ubezpieczenia, w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez psa lub kota.

Zobowiązujemy się ponadto do :

10. Jaki jest zakres terytorialny Odpowiedzialności Cywilnej w ubezpieczeniu psa?

W odróżnieniu od OC przy ubezpieczeniu np. domu, w naszym przypadku OC jest aktywne na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało to uwzględnione z myślą o Hodowcach, którzy zgłaszali przypadki pogryzienia sędziów przez zwierzęta na wystawach, które odbywają się niejednokrotnie w dużych odległościach od miejsca zamieszkania.

11. Od którego momentu jest liczona karencja ubezpieczenia psa?

Ubezpieczenie psa jest aktywne od momentu zaksięgowania opłaty abonamentowej na koncie Ubezpieczyciela.

12. Czy ubezpieczenie pokrywa koszty związane z obowiązkowymi szczepieniami psów?

Nie, ubezpieczenie nie pokrywa kosztów szczepień, badań kontrolnych i zabiegów medycznych nie wynikających z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

13. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia/ sumę gwarancyjną dokonując większej opłat?

Nie, ubezpieczyciel określił trzy warianty ubezpieczenia : Standard , Standard Plus, LUX, które nie podlegają modyfikacji.

14. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte tylko psy z rodowodem?

Nie, ubezpieczeniem może być objęty każdy pies, jedynym aspektem, który może wykluczyć z ubezpieczenia jest wiek (od 4 miesięcy do 7 lat).

15. Czy ubezpieczenie może wykupić osoba niebędąca właścicielem psa?

Nie, ubezpieczenie może wykupić prawny właściciel zwierzęcia, wpisany do rodowodu, książeczki zdrowia.

 

Wszelkie prawa do zawartości niniejszej strony zastrzeżone.
Polityka prywatności